• همیشه هدیه های یادگاری ارزش بیشتری دارند. برای همین عکس خانوادگیمون رو روی ظرف چاپ کردم و به همسرم کادو دادم.